Semináre - vzdelávanie

 

Dňa 05.04.2017 o 13.00 hod. sa uskutoční

školenie prehliadajúcich lekárov

na SLaPA pracovisku Košice (zasadačka pracoviska), Letná č. 47, Košice.

 

Kontakt pre školenie v Košiciach:
Ing. Trníková
055/28 52 646
otilia.trnikova@udzs-sk.sk


 

Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho
lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Tel. kontakt: 02/208 56 802