Semináre - vzdelávanie

 

Školenia pre prehliadajúcich lekárov


Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Tel. kontakt: 02/208 56 801