Semináre - vzdelávanie

                                                  

Školenie lekárov k prehliadkam mŕtvych v Spišskej Novej Vsi
 

SLaPA pracovisko v Poprade Vás pozýva na školenie lekárov vykonávajúcich prehliadky mŕtvych tiel a klinicko-patologický seminár, ktoré sa budú konať dňa 22.02.2017 o 13,30 hod. v Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.

Kontaktná osoba: lukas.hamerlik@udzs-sk.sk, t. č.: 052/285 26 44Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie úradu.

 

Tel. kontakt: 02/208 56 802