Semináre - vzdelávanie

 

Školenie na výkon prehliadky mŕtveho zabezpečuje po dohode sekcia súdneho
lekárstva a patologickej anatómie úradu.

Tel. kontakt: 02/208 56 802