Nárokové doklady

Pri čerpaní vecných dávok podľa koordinačných nariadení používajú poistenci tieto nárokové doklady:
 

Názov prenosného dokumentu

Označenie

E-formulár

V SR vydáva alebo registruje

Registrácia na poskytnutie vecných dávok

S1

E106, E109, E120, E121

zdravotná poisťovňa

Nárok na plánovanú liečbu

S2

E112

zdravotná poisťovňa

Lekárske ošetrenie pre bývalých cezhraničných pracovníkov v štáte bývalého výkonu práce

S3

-

zdravotná poisťovňa

Nárok na poskytnutie vecných dávok z poistenia proti pracovným úrazom a chorobám z povolania

DA1

E123 (možnosť použitia aj na plánovanú liečbu v súvislosti s pracovným úrazom)

zdravotná poisťovňa

Európsky preukaz zdravotného poistenia

EPZP

 

zdravotná poisťovňa

Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa

A1

E101

Sociálna poisťovňa