Oznamy úradu

 

Výška podielu poistencov ZP na celkovom počte poistencov pre rok 2020

Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2020 (odhadovaný prepočet)


Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu ePrehliadky - Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "ePrehliadky"


Úrad sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Manažment údajov úradu – CRP, RZP, RPZS, RÚ. - Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu "Manažment údajov úradu – CRP, RZP, RPZS, RÚ"


Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS

OPRAVA podmienok výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Príloha podmienok výberového konania - zoznam sídel a typov staníc záchrannej zdravotnej služby s uvedením začiatku platnosti povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 14.06.2019

Otázky a odpovede k výberovému konaniu na vydanie povolenia na prevadzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby


Výška podielu poistencov ZP na celkovom počte poistencov pre rok 2019

Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2019 

Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2019 (odhadovaný prepočet)