Oznamy úradu

pre rok 2019


Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
Príloha podmienok výberového konania - zoznam sídel a typov staníc záchrannej zdravotnej služby s uvedením začiatku platnosti povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - zverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 14.06.2019

Otázky a odpovede k výberovému konaniu na vydanie povolenia na prevadzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby


Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2019 

Oznámenie výšky podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre rok 2019 (odhadovaný prepočet)