Osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2019


Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu 


Zoznam počítačových programov s osvedčením zhody: 

Názov spoločnosti Názov produktu    Dátum osvedčenia
Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava STRIX 19.0.1.9 18.12.2018
ICZ SLOVAKIA, a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín Grouper 1.9.3 4.1.2019