Osvedčovanie zhody pre SK-DRG systém 2020

Podrobnosti k osvedčovaniu zhody počítačového programu 

Zoznam počítačových programov s osvedčením zhody: 

Názov spoločnosti Názov produktu    Dátum osvedčenia
Asseco Central Europe, a. s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava STRIX grouper 2020 20.12.2019
ICZ SLOVAKIA, a. s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín ICZ-GROUPER VERZIA 2.0.0 20.12.2019