Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie

 

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Janka Predajňová, otorinolaryngológ, Premedic, s. r. o., otorinolaryngologická ambulancia, Rajecká 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P98410014201, kód lekára: A53362014, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 15.01.2020.


Archív