Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie

 
Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Rastislav Jurkovič, Fakultná nemocnica Trenčín, anestéziológ, kód poskytovateľa: P42383025101, kód lekára: A74081025.

K strate pečiatky došlo dňa 07.03.2017.


MUDr. Jaroslav Dura, Gynekologická ambulancia, SNP 1079/76 Trebišov, kód poskytovateľa: P70257009201, kód lekára: A54180009, poradové číslo: 1 a 2.

K strate pečiatok došlo dňa 06.02.2017.


MUDr. Ján Králik, Nemocnica Zvolen, a. s., Kuzmányho nábrežie 28, gynekológ, kód poskytovateľa: P79469009101, kód lekára: A48965009, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 10.02.2017.


MUDr. Tatiana Taševa, UNLP Košice, lekár Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A91968023, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 13.02.2017.


Doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc., UNLP Košice, lekár Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A63132023, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 13.02.2017.


MUDr. Jaroslav Fábry, Diabetologická ambulancia, Drieňová 38, Bratislava, diabetológ, poruchy látkovej premeny a výživy, kód poskytovateľa: P78729050201, kód lekára: A54076050, poradové číslo: 2.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 01.02.2017.


MUDr. Peter Pavol, Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad, chirurg, kód poskytovateľa: N22001010101, kód lekára: A84161010.

K strate pečiatky došlo dňa 13.01.2017.