Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie

 

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Valéria Vasiľovávšeobecný lekár pre dospelých, Cottbuská 13, Košice, kód lekára: A93261020.

K strate pečiatky došlo dňa 21.05.2020.
 

MUDr. Mária Podhorská, všeobecný lekár pre deti a dorast, PEDAMB, s. r. o., Tr. SNP č. 1, Košice, kód poskytovateľa: P81399008201, kód lekára: A68300008.

Strata pečiatky bola nahlásená 23.4.2020.
 

MUDr. Ladislav Kukolík, primár OAIM, Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, kód poskytovateľa: P83216025101, kód lekára: A62028025, poradové číslo: 2.

Strata pečiatky bola nahlásená 17.03.2020.
 

MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017018802, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.
MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017018209, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.

Strata pečiatok bola nahlásená 05.03.2020.
 

MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, chirurg, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A51279018.

Strata pečiatky bola nahlásená 24.02.2020.
 

MUDr. Denisa Kmecová, rádiológ, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A38858023, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Marta Bavoľárová, lekár vnútorného lekárstva, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A91357001, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Viktor Jabur, plastický chirurg, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017038204, kód lekára: A951 23038, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Lenka Schubertová, stomatológ, PL Dent, s. r. o., Babuškova 2, Bratislava, kód poskytovateľa: P80101016201, kód lekára: B94779016.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 26.01.2020.
 

MUDr. Janka Predajňová, otorinolaryngológ, Premedic, s. r. o., otorinolaryngologická ambulancia, Rajecká 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P98410014201, kód lekára: A53362014, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 15.01.2020.


Archív