Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie

MUDr.Nahlásené podozrenie zo zneužitia pečiatky:


MUDr. Zuzana Dolinská, radiačný onkológ, NOÚ Bratislava, kód poskytovateľa: P38561043203, kód lekára: A99878043.

Nahlásené dňa 10.07.2020.
 

MUDr. Jana Vránová, psychiater - psychoterapeut, NZZ, psychiatrická ambulancia, Americké nám. 3, 811 08 Bratislava, kód poskytovateľa: P74340005201, kód lekára: A53177005.

Nahlásené dňa 23.06.2020.

 

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:

MUDr. Ivana Striežová, kardiológ, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica, kód poskytovateľa: P35968049204, kód lekára: A47884049, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v bližšie neurčenom čase po 31.01.2020. Strata úradu nahlásená 03.08.2020.


MUDr. Július Horňák, zástupca primára, gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Nemocnica Snina, s. r. o., kód poskytovateľa: N80847009101, kód lekára: A59528009, poradové číslo: 2.

Strata pečiatky nahlásená dňa 28.07.2020.
 

MUDr. Ľubomíra Nemčíková, neurológ, NOÚ, Bratislava, kód poskytovateľa: P38561004201, kód lekára: A64600004.

K strate pečiatky došlo dňa 07.07.2020.
 

MUDr. Ľuboš Murcko, ortopéd, Nemocnica Poprad, a. s. kód poskytovateľa: N22001011101, kód lekára: A50032011.

K strate pečiatky došlo dňa 06.07.2020.
 

MUDr. Ľubica Segešová, pediater, Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany, a. s., Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany, kód poskytovateľa: P59688007201, kód lekára: A63807007, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 01.07.2020.
 

MUDr. Juraj Leško, PhD., neurochirurg, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A48021037, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 01.07.2020.


MUDr. Pavel Herman, gynekológ, NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s., kód poskytovateľa: P66599009203, kód lekára: A81521009.

K strate pečiatky došlo dňa 18.06.2020.
 

RNDr. Tibor Zonnenschein, farmaceut, Lekáreň  sv. Alžbety, Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Heydukova 10, 812 50 Bratislava, kód: P31660301, poradové číslo: 006.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 19.06.2020.
 

MUDr. Peter Olejník, pediatrický kardiológ, NÚSCH, a. s., Detské kardiocentrum, Bratislava, kód poskytovateľa: P70249155202, kód lekára: A36540155.   

Strata pečiatky bola nahlásená 08.06.2020.
 

MUDR. Miroslav Rybár, všeobecný lekár pre dospelých, ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Staré Grunty 34, 841 04 Bratislava, kód poskytovateľa: P082719020201, kód lekára: A58730020.
MUDR. Miroslav Rybár, člen tímu PZS FALCK Healthcare, a. s., kód lekára: A58730020.
MUDR. Miroslav Rybár, všeobecný lekár pre dospelých, Rymi, s. r. o.,
 kód lekára: A58730020.

K odcudzeniu pečiatok došlo dňa 30.05.2020.
 

MUDr. Valéria Vasiľovávšeobecný lekár pre dospelých, Cottbuská 13, Košice, kód lekára: A93261020.

K strate pečiatky došlo dňa 21.05.2020.
 

MUDr. Mária Podhorská, všeobecný lekár pre deti a dorast, PEDAMB, s. r. o., Tr. SNP č. 1, Košice, kód poskytovateľa: P81399008201, kód lekára: A68300008.

Strata pečiatky bola nahlásená 23.4.2020.
 

MUDr. Ladislav Kukolík, primár OAIM, Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica Žiar nad Hronom, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, kód poskytovateľa: P83216025101, kód lekára: A62028025, poradové číslo: 2.

Strata pečiatky bola nahlásená 17.03.2020.
 

MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017018802, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.
MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Klinika dermatovenerológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017018209, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.

Strata pečiatok bola nahlásená 05.03.2020.
 

MUDr. Róbert Šimon, PhD., MPH, chirurg, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A93612010, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Barbara Ivanková, dermatovenerológ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A51279018.

Strata pečiatky bola nahlásená 24.02.2020.
 

MUDr. Denisa Kmecová, rádiológ, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A38858023, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Marta Bavoľárová, lekár vnútorného lekárstva, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A91357001, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Viktor Jabur, plastický chirurg, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017038204, kód lekára: A951 23038, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky prišlo v presne neurčenom čase.
 

MUDr. Lenka Schubertová, stomatológ, PL Dent, s. r. o., Babuškova 2, Bratislava, kód poskytovateľa: P80101016201, kód lekára: B94779016.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 26.01.2020.
 

MUDr. Janka Predajňová, otorinolaryngológ, Premedic, s. r. o., otorinolaryngologická ambulancia, Rajecká 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P98410014201, kód lekára: A53362014, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 15.01.2020.


Archív