Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie

 
Úradu bolo nahlásené podozrenie zo zneužitia pečiatky:
 

MUDr. Andrej Harendarčík, Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, FN, všeobecný lekár pre dospelých, kód poskytovateľa: P91151020241, kód lekára: A26080020, poradové číslo: 1.

Nahlásené dňa 17.10.2017.


GORDAN, s. r. o., Sládkovičova 190, SENICA.

Nahlásené dňa 07.08.2017.


INNER, s. r. o. (neurologická ambulancia), Fatranská 12, 949 01 Nitra, kód poskytovateľa: P29773004201, kód lekára: A46346004.

Nahlásené dňa 28.06.2017.


MUDr. Božena Uherová, DOCTOR 4U, s. r. o., Janka Kráľa 120, 949 01 Nitra, kód poskytovateľa: P444408020201, kód lekára: A30897020.

Nahlásené dňa 20.04.2017.


MUDr. Zuzana Malachovská, lekár, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A14678801, poradové číslo: 1.

Nahlásené dňa 22.03.2017.


Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:


MUDr. Gabriela Lelkesová, stomatológ, Zubná ambulancia, Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava, kód poskytovateľa: O94697016201, kód lekára: B42709016, B42709099 (2).

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 16.10.2017.


MUDr. Štefan Haničák, internista, Nemocnica Snina, s. r. o., kód poskytovteľa: N80847001101, kód lekára: A91346001, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 26.10.2017.


MUDr. Barbora Garajová, neurológ, MUDr. Beata Dupejová, Neurologická ambulancia, s. r. o., Nová 21, 974 04 Banská Bystrica, kód poskytovateľa: N52521004201, kód lekára: A53132004.

Odcudzenie pečiatky zistené dňa 19.10.2017.


MUDr. Katarína Nováčekovádermatovenerológ, FN Trenčín, kód poskytovateľa: P42383018201, kód lekára: A60920018.

K strate pečiatky došlo dňa 20.10.2017.


MUDr. Gabriela Dučováprimár detského oddelenia, NsP Trebišov, a. s., kód poskytovateľa: P81577007101, kód lekára: A83197007, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 09.10.2017.


MUDr. Zuzana Pukancováanesteziológ, Záchranná zdravotná služba Bratislava, kód poskytovateľa: P2166117938, kód lekára: A56734025.

K strate pečiatky došlo dňa 05.09.2017.


MUDr. Milan Mattagynekológ a pôrodník, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A90582009, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 28.08.2017.


Mgr. Vladimíra Čekelováklinický psychológ, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica, kód poskytovateľa: N42231144201, kód lekára: I18175144, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 24.08.2017.


MUDr. Róbert Kilík, PhD., chirurg, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A62757010, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 19.01.2017.


MUDr. Ľudmila Potočňákovápediater biochemik, Detská fakultná nemocnica Košice, Tr. SNP 1, 040 11 Košice, kód poskytovateľa: P89483007203, kód lekára: A65510007.

K strate pečiatky došlo dňa 15.08.2017.


MUDr. Silvia Moravčíková Bartko, všeobecný lekár, Sibamed, s. r. o., ambulancia všeobecného lekárstva, Čajkovského 46, Nitra, kód poskytovateľa: P62725020201, kód lekára: A88941020.

K odcudzeniu pečiatky došlo v dňoch od 01.08.2017 až 11.08.2017.


MUDr. Ján Mráz, sekundárny lekár, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kód poskytovateľa: N42231038101, kód lekára: A57687801.

K strate pečiatky došlo dňa 06. 07. 2017.    


MUDr. Marcela Ondrovičová, pediater, s. r. o., Mierové námestie 12, 901 01 Malacky, všeobecný lekár pre deti a dorast, kód poskytovateľa: P29292008201, kód lekára: A66914008.

K strate pečiatky došlo dňa 14.06.2017.


MUDr. Tatiana Khanová, praktický lekár pre deti a dorast, SANTMED, s. r. o., Palárikova 2678, 022 01 Čadca, kód poskytovateľa: P17062008201, kód lekára: A92042008. 

K strate pečiatky došlo dňa 19.05.2017.


MUDr. Peter Suchánek, PhD., Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, gynekológ a pôrodník Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, kód lekára: A86032247.
Stratené boli 4 ks pečiatok pod kódom poskytovateľa:
P77017009401, P77017009204, P77017009221, P77017247501.

K strate pečiatok došlo dňa 12.05.2017.


MUDr. Juraj Braun, SONO, Nemocnice s poliklinikami, n. o., Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, kód poskytovateľa: P56503009203, kód lekára: A 58732009, poradové číslo 1.

K strate pečiatky došlo dňa 09.05.2017.


MUDr. Veronika Bohunčáková, DC Medical, s. r. o., Myslavská 644/190/A, 040 16 Košice, kód poskytovateľa: P34982018202, kód lekára: A080230187.

K strate pečiatky došlo dňa 04.04.2017.


MUDr. Rastislav Jurkovič, Fakultná nemocnica Trenčín, anestéziológ, kód poskytovateľa: P42383025101, kód lekára: A74081025.

K strate pečiatky došlo dňa 07.03.2017.


MUDr. Jaroslav Dura, Gynekologická ambulancia, SNP 1079/76 Trebišov, kód poskytovateľa: P70257009201, kód lekára: A54180009, poradové číslo: 1 a 2.

K strate pečiatok došlo dňa 06.02.2017.


MUDr. Ján Králik, Nemocnica Zvolen, a. s., Kuzmányho nábrežie 28, gynekológ, kód poskytovateľa: P79469009101, kód lekára: A48965009, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 10.02.2017.


MUDr. Tatiana Taševa, UNLP Košice, lekár Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A91968023, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 13.02.2017.


Doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc., UNLP Košice, lekár Kliniky rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A63132023, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 13.02.2017.


MUDr. Jaroslav Fábry, Diabetologická ambulancia, Drieňová 38, Bratislava, diabetológ, poruchy látkovej premeny a výživy, kód poskytovateľa: P78729050201, kód lekára: A54076050, poradové číslo: 2.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 01.02.2017.


MUDr. Peter Pavol, Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 01 Poprad, chirurg, kód poskytovateľa: N22001010101, kód lekára: A84161010.

K strate pečiatky došlo dňa 13.01.2017.