Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie

Nahlásené zneužitie údajov neplatnou pečiatkou:

doc. MUDr. Peter Kalanin Phd., Všeobecný lekár pre dospelých, Rastislavova 45, 040 01 Košice, Poliklinika Juh

Zneužitie nahlásené dňa 11.10.2019.


 

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Zuzana Kašparová, psychiater, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kód poskytovateľa: N42231005101, kód lekára: A98991005, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 27.11.2019.


MUDr. Peter Kleskeň, CSc., MPH, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Alpha medical, s. r. o., Záborského 2, 036 01 Martin, prevádzka: Šancová 110, 831 04 Bratislava, kód poskytovateľa: N74505009401, kód lekára: A84044247, poradové číslo: 1.

Strata pečiatky nahlásená dňa 19.11.2019.


MUDr. Daniela Hasillová, oftalmológ, DANAT-OFTA, s. r. o., Riečna 7, Nitra, kód poskytovateľa: P57738015201, kód lekára: A33884015.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 13.11.2019.


MUDr. Martin Hudec, kardiológ, SÚSCCH, a. s., Banská Bystrica, kód poskytovateľa: P35968049801, kód lekára: A04210049, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 11.10.2019.


MUDr. Miroslav Vlkolinský, ortopéd, Nemocnica Poprad, a. s., Banícka 803/28, 058 45 Poprad, kód poskytovateľa: N22001011101, kód lekára: A87000011, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 02.10.2019.


MUDr. Viera Konrádová, všeobecný lekár, Neštátna ambulancia praktického lekára pre dospelých, Babuškova 2, 821 03 Bratislava, kód poskytovateľa: O21723020201, kód lekára: A93877020, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 26.08.2019.


MUDr. Ľuboslava Kocúrová Frajtová, KOARDO (kardiocentrum - lôžková ošetrovacia jednotka), FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov, kód poskytovateľa: N33067278102, kód lekára: A81787001.

Strata pečiatky nahlásená dňa 17.09.2019.


MUDr. Jana Spišiaková, anesteziológ, NÚSCH, a. s., Bratislava, kód poskytovateľa: P70249025101, kód lekára: A79511025, poradové číslo: 1.

Strata pečiatky nahlásená dňa 22.08.2019.


MUDr. Mikuláš Brutovský, internista, NsP sv. Barbory Rožňava, a. s., kód poskytovateľa: P85363001101, kód lekára: A88503001.          

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 17.06.2019.


MUDr. Andrea Jarabáková, všeobecný lekár pre dospelých, MEDITEK, s. r. o, Kováčska 37, 040 01 Košice, kód poskytovateľa: P50196020201, kód lekára: A70175020, poradové číslo: 2.  

K strate pečiatky došlo dňa 10.07.2019.


MUDr. Elena Adamkovičová, PhD., infektpológ, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017002205, kód lekára A37075002, poradové číslo: 2.

K strate pečiatky došlo dňa 28.06.2019.


MUDr. Anita Remeňová, lekár urgentného príjmu, Svet zdravia, a. s., Všeobecná nemocnica, Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota, kód poskytovateľa: P83216975802, kód lekára:  A26356001, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 13.06.2019.


MUDr. Milota Kopčová, infektológ, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017002205, kód lekára: A78324002, poradové číslo: 1. 

K strate pečiatky došlo v presne nešpecifikovanom dni mesiaca máj 2019.


MUDr. Ján Veselovský, všeobecný lekár, Quo Medis, s. r. o., Pri kríži 26, 841 02 Bratislava, kód poskytovateľa: P07234020201, kód lekára: A51073020.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 10.06.2019.


MUDr. Rudolf Sudzina, PhD., neurológ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A88402004, poradové číslo: 1. 

K strate pečiatky došlo v dňoch 03.05. - 03.06.2019.


MUDr. Anna Kučerová, neurológ, Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P7701704802, kód lekára: A33214801, poradové číslo: 1. 

K strate pečiatky došlo dňa 30.05.2019.


MUDr. Daniela Štellerová, internista, NsP Brezno, n. o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, kód poskytovateľa N22399001101, kód lekára A33924001 s poradovým číslom 1

MUDr. Daniela Štellerová, internista, NsP Brezno, n. o., Banisko 273/1, 977 01 Brezno, kód poskytovateľa N22399001201, kód lekára  A33924001 s poradovým číslom 1

K odcudzeniu pečiatok došlo dňa 17.05.2019.


MUDr. Alojz Štrbo, gynekológ – pôrodník, GYN GROUP, s. r. o.,  Športová 17, TRNAVA, kód poskytovateľa: P50263009201, kód lekára: A24415009, poradové číslo: 4.

K strate pečiatky došlo dňa 01.05.2019.


MUDr. Katarína Lauková, anesteziológ-intenzivista, NÚDCH, Limbova 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P430593233101, kód lekára: A75405025.

K strate pečiatky došlo dňa 12.04.2019.


MUDr. Lukáš Vaško, lekár Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A94776801, poradové číslo: 1. 

K strate pečiatky došlo dňa 28.03.2019.


doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., neurológia, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov, kód poskytovateľa: N33067004801, kód lekára: A37130004, poradové číslo: 1. 
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc., prednosta, Klinika neurológie, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov, poradové číslo: 1.

Pečiatky neboli dlhodobo používané (10 rokov), strata nahlásená 04.03.2019.


MUDr. Lívia Baumannová, všeobecný lekár pre deti a dorast, NADA BABY, s. r. o., P. Horova 14, Bratislava, kód poskytovateľa: P66623008201, kód lekára: A63114008.

Pečiatka bola odcudzená dňa 20.03.2019.


doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc., rádiológ, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017023506, kód lekára: A63132023, poradové číslo: 1. 
doc. MUDr. Tatiana Jurgová, CSc., rádiológ, Klinika rádiodiagnostiky a nukleárnej medicíny, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A63132023, poradové číslo: 2.

K strate pečiatok došlo v dňoch 12.03. - 19.03.2019.


MUDr. Alena Rovňaková, Nemocnica Snina, s. r. o., hematológ, kód poskytovateľa: N80847031501, kód lekára: A33467031, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 07.03.2019.


MUDr. Alexandra Bieliková, lekár, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A33214801, poradové číslo: 1. 

K strate pečiatky došlo v dňoch 16.02. - 17.02.2019.


MUDr. Ingrid Borsíková, všeobecné lekárstvo, MEDIKLAR, s. r. o., Tehla 55, 935 35, kód poskytovateľa: P30931020202, kód lekára: A87617020, poradové číslo: 3.

Pečiatka bola odcudzená a následne nájdená dňa 30.01.2019.


MDDr. Katarína Tomová, stomatológ, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: B73189016.

MUDr. Silvia Lábusová, zubný lekár, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: B25396016.

MUDr. Janka Jenčová, PhD., stomatológ, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: B53434053, kód poskytovateľa P770171016203.

Dr. h. c. prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., prednosta, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie,Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43,, 041 90 Košice.

K strate pečiatok došlo v priebehu mesiaca december 2018, straty nahlásené 25.01.2019.


MUDr. Magdaléna Bukovská, lekár tímu PZS, Falck Healthcare, a. s., Galvániho 7/D, 821 04 Bratislava, kód poskytovateľa: P13469020215, kód lekára: A66637020, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 15.01.2019.


MUDr. Juraj Gallo, gastroenterológ, IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice, kód poskytovateľa: P77017023509, kód lekára: A58236048, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 09.01.2019.


Archív