Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie


Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Jana Jurkovičová, hematológ a onkohematológ, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A29942031, kód poskytovateľa: P77017031209, poradové číslo: 1.

Strata pečiatky nahlásená dňa 12.01.2018.MUDr. Anton Ďurkech, gynekológ a pôrodník, Svet zdravia, a. s., Bratislava, Všeobecná nemocnica, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, kód lekára: A29093009, kód poskytovateľa: P83216009205, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 02.01.2018.