Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie


Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Amália Popovičová, lekár, AMIMED, s. r. o., Košice, kód lekára: A24907020, kód poskytovateľa: P21245020201.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 23.04.2018.


MUDr. Martin Rus, chirurgická ambulancia, Nemocnica na okraji mesta, n. o., Partizánske, kód lekára: A74764010, kód poskytovateľa: P63800010201, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 08.04.2018.


MUDr. Marcela Blašková, fyziatria, liečebná rehabilitácia, Medicínske centrum Konzílium, s. r. o., Dubnica nad Váhom, kód lekára: A74593027, kód poskytovateľa: P28865027202.

K strate pečiatky došlo dňa 09.03.2017.


MUDr. Jana Jurkovičová, hematológ a onkohematológ, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A29942031, kód poskytovateľa: P77017031209, poradové číslo: 1.

Strata pečiatky nahlásená dňa 12.01.2018.


MUDr. Anton Ďurkech, gynekológ a pôrodník, Svet zdravia, a. s., Bratislava, Všeobecná nemocnica, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, kód lekára: A29093009, kód poskytovateľa: P83216009205, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 02.01.2018.