Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie


Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Tatiana Taševa, rádiológ, UNLP Košice, kód poskytovateľa: P77017576503, kód lekára: A91968023.

K strate pečiatky došlo v prebiehu mesiaca jún 2018 (do 29.07.2018).


MUDr. Roman Kyseľ, lekár 1. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny UNLP Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A96609801, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo medzi 24.06.2018 až 06.07.2018.


MUDr. Katarína Tesárová, všeobecný lekár, Temedico, s. r. o., ambulancia všeobecného lekára, Nám. slobody 16, 811 06 Bratislava, kód poskytovateľa: P50576020201, kód lekára: A60013020.

K strate pečiatky došlo dňa 04.06.2018.


MUDr. Vlasta Hlušková, všeobecný lekár pre dospelých, VLAMED, s. r. o., Ambulancia všeobecného lekára, Pruské 293, 018 52, kód poskytovateľa: P03552020201, kód lekára: A97049020.

Strata pečiatky oznámená dňa 29.05.2018.


MUDr. Boris Leštiansky, PhD., anesteziológ, Octavianus, s. r. o., Vlárska 34, 831 01 Bratislava, kód poskytovateľa: P23865025201, kód lekára: A46185025, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 16.05.2018.


MUDr. Monika Šauličová, diabetológ, Nemocnica svätého Michala, a. s.,  kód poskytovateľa: P36845050201, kód lekára: A80186050.

Strata pečiatky oznámená dňa 21.05.2018.


MUDr. Marián Zdycha, lekár chirurgického oddelenia, Nemocnica Zvolen, a. s., Kuzmányho nábrežie č. 28, 960 01 Zvolen, kód poskytovateľa: P79469010101, kód lekára: A71854010, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 14.05.2018.


Garri Slobodianiuk, primár OAIM, Nemocnica s poliklinikou, n. o., Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca, kód poskytovateľa: P88780025101, kód lekára: A58777025, poradové číslo 134.

K strate pečiatky došlo dňa 11.05.2018.


MUDr. Lenka Bujňáková, lekár Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017027502, kód lekára: A06927027, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 04.05.2018.


MUDr. Amália Popovičová, lekár, AMIMED, s. r. o., Košice, kód lekára: A24907020, kód poskytovateľa: P21245020201.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 23.04.2018.


MUDr. Martin Rus, chirurgická ambulancia, Nemocnica na okraji mesta, n. o., Partizánske, kód lekára: A74764010, kód poskytovateľa: P63800010201, poradové číslo: 1.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 08.04.2018.


MUDr. Marcela Blašková, fyziatria, liečebná rehabilitácia, Medicínske centrum Konzílium, s. r. o., Dubnica nad Váhom, kód lekára: A74593027, kód poskytovateľa: P28865027202.

K strate pečiatky došlo dňa 09.03.2018.


MUDr. Jana Jurkovičová, hematológ a onkohematológ, Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód lekára: A29942031, kód poskytovateľa: P77017031209, poradové číslo: 1.

Strata pečiatky nahlásená dňa 12.01.2018.


MUDr. Anton Ďurkech, gynekológ a pôrodník, Svet zdravia, a. s., Bratislava, Všeobecná nemocnica, Sládkovičova 11, Žiar nad Hronom, kód lekára: A29093009, kód poskytovateľa: P83216009205, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 02.01.2018.