Pečiatky - odcudzenie, strata, zneužitie

 

Nahlásené odcudzenia a straty pečiatok:
 

MUDr. Viktor Jabur, plastický chirurg, Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 Košice, kód poskytovateľa: P77017038204, kód lekára: A951 23038, poradové číslo: 1.

K strate prišlo v presne neurčenom čase.

MUDr. Lenka Schubertová, stomatológ, PL Dent, s. r. o., Babuškova 2, Bratislava, kód poskytovateľa: P80101016201, kód lekára: B94779016.

K odcudzeniu pečiatky došlo dňa 26.01.2020.

MUDr. Janka Predajňová, otorinolaryngológ, Premedic, s. r. o., otorinolaryngologická ambulancia, Rajecká 1, Bratislava, kód poskytovateľa: P98410014201, kód lekára: A53362014, poradové číslo: 1.

K strate pečiatky došlo dňa 15.01.2020.


Archív