Objednávky úradu - roky 2011-2019


Zoznam objednávok -  2019 (objednávky, pdf, 5,6 MB) 2018 (objednávky, pdf, 5,64 MB)  2017 (objednávky, pdf, 2,32 MB) 2016 (objednávky, pdf, 1,77 MB) 2015 (objednávky, pdf, 1,02 MB)

Zoznam objednávok - 2014  2013  2012


Zoznam objednávok - rok 2011

SLUŽBY  
január
február
marec

apríl
jún
november
december
TOVAR  
január
marec
apríl


máj
04.01., 04.01.(2), 07.01., 11.01., 11.01.(2), 11.01.(3), 11.01.(4), 11.01.(5), 17.01., 28.01. 
01.03., 02.03., 03.03., 04.03., 07.03., 18.03., 22.03., 25.03.,  28.03. 
07.04., 07.04.(2), 12.04., 12.04.(2), 12.04.(3), 12.04.(4), 12.04.(5), 12.04.(6), 12.04.(7), 12.04.(8), 12.04.(9), 12.04.(10), 
12.04.(11), 12.04.(12),14.04., 14.04.(2), 15.04., 27.04., 27.04.(2), 28.04., 29.04., 29.04.(2), 29.04.(3) 
04.05., 18.05.