Objednávky úradu - roky 2011-2017


Zoznam objednávok - rok 2017

Zoznam objednávok - rok 2016

Zoznam objednávok - rok 2015

Zoznam objednávok - rok 2014

Zoznam objednávok - rok 2013

Zoznam objednávok - rok 2012


Zoznam objednávok - rok 2011

SLUŽBY  
január
február
marec

apríl
jún
november
december
TOVAR  
január
marec
apríl


máj
04.01., 04.01.(2), 07.01., 11.01., 11.01.(2), 11.01.(3), 11.01.(4), 11.01.(5), 17.01., 28.01. 
01.03., 02.03., 03.03., 04.03., 07.03., 18.03., 22.03., 25.03.,  28.03. 
07.04., 07.04.(2), 12.04., 12.04.(2), 12.04.(3), 12.04.(4), 12.04.(5), 12.04.(6), 12.04.(7), 12.04.(8), 12.04.(9), 12.04.(10), 
12.04.(11), 12.04.(12),14.04., 14.04.(2), 15.04., 27.04., 27.04.(2), 28.04., 29.04., 29.04.(2), 29.04.(3) 
04.05., 18.05.