Objednávky úradu

ROK 2018 - zoznam /documents/14214/92144/obj_15-06-2018.xlsx/f502197b-cfbe-4667-8033-09b333324271 úradu priebežne dopĺňaný k uvedeným dátumom