Linky web stránok

 

Zdravotné poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.                         www.dovera.sk     
Union zdravotná poisťovňa, a. s. www.union.sk


Linky o zdravotníctve

Úrad verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczisk.sk

www.npz.sk

Štátny ústav pre kontrolu liečiv    www.sukl.sk
Zoznam zdravotníckych zariadení www.zzz.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek
www.sksapa.sk
Slovenská komora zubných lekárov www.skzl.sk
Asociácia súkromných lekárov  www.aslsr.sk
Slovenská lekárska únia špecialistov www.slus.sk
Slovenská lekárnická komora  www.slek.sk

Sieť Európskej únie pre bezpečnosť pacientov
a kvalitnú starostlivosť    

www.pasq.eu
Európske pacientské fórum www.eu-patient.eu


Orgány štátnej správy

Úrad vlády SR www.vlada.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR www.minedu.sk
Ministerstvo vnútra SR www.minv.sk
Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
Ministerstvo spravodlivosti SR www.justice.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR www.mhsr.sk
Ministerstvo kultúry SR www.culture.gov.sk
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR www.telecom.gov.sk
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR www.mpsr.sk
Ministerstvo životného prostredia SR www.minzp.sk
Ministerstvo obrany SR www.mosr.sk


Iné

Centrálny register pohľadávok štátu                                                          www.pohladavkystatu.sk