Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  Mapa stránok  English version  
 
 
  Odporučiť stránku  
     
 
 
Úvodná stránka Kontakty - pracoviská úradu Kontakty - ústredie
 

Kontakty - ústredie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava 25 

tel.: +421-2-208 56 111
fax: +421-2-208 56 501


predsedníčka úradu
MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA
 

sekretariát 
tel.: +421-2-208 56 102, 104
fax: +421-2-208 56 500
e-mail: predseda@udzs-sk.sk
e-mail: sekretariat_PU@udzs-sk.sk

zástupca predsedníčky úradu
Ing. Martin Senčák
tel.: +421-2-208 56 110
e-mail: zpu@udzs-sk.sk

kancelária predsedníčky úradu
Mgr. Romana Keráková
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 103 
e-mail: kpu@udzs-sk.sk

hovorkyňa
Mgr. Soňa Valášiková
tel.: +421-2-208 56 105  
e-mail: hovorca@udzs-sk.sk 


Sekcia dohľadu nad zdravotným poistením
Ing. Viera Hrabovská, MBA
riaditeľka 
tel:  +421-2-208 56 201 
e-mail: sdzp@udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad zdravotnými poisťovňami
JUDr. Mária Pavličková 
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 206 
e-mail: maria.pavlickova@udzs-sk.sk

Odbor pohľadávok a pokút
JUDr. Marek Hroššo

riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 232 
e-mail: marek.hrosso@udzs-sk.sk

Odbor medzinárodných vzťahov a zúčtovania
Ing. Andrea Gáliková

riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 226 
e-mail: andrea.galikova@udzs-sk.sk


Sekcia dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou
MUDr. Olívia Mancová 
riaditeľka 
tel.: +421-2-208 56 301 
e-mail: sdzs@udzs-sk.sk

Odbor dohľadu nad poskytovaním a nákupom zdravotnej starostlivosti
MUDr. Elena Zelenáková
 
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 306 
e-mail: elena.zelenakova@udzs-sk.sk 


Sekcia súdneho lekárstva a patologickej anatómie
MUDr. Boris Ťažký
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 802
e-mail: sslapa@udzs-sk.sk


Sekcia - Centrum pre klasifikačný systém 
MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., MPH, FEBU
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 609
e-mail: scks@udzs-sk.sk


Odbor ekonomiky
Mgr. Jana Masárová
riaditeľka
tel.: +421-2-208 56 701 
e-mail: oe@udzs-sk.sk

Oddelenie rozpočtu a financovania
Ing. Tobiáš Orth

vedúci oddelenia
tel.: +421-2-208 56 771 
e-mail: tobias.orth@udzs-sk.sk

Oddelenie správy majetku a služieb
Ing. Henrieta Gruberová

vedúca oddelenia
tel.: +421-2-208 56 774
e-mail: henrieta.gruberova@udzs-sk.sk


Odbor informačných systémov 
Ing. Peter Chládecký 
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 238
e-mail: oisudzs@udzs-sk.sk

Oddelenie centrálnej evidencie
Ing. Peter Chládecký 
vedúci oddelenia
tel.: +421-2-208 56 238
e-mail: oisudzs@udzs-sk.sk

Oddelenie analýz
RNDr. Slavomíra Petrušková 
vedúca oddelenia
tel.: +421-2-208 56 804
e-mail: slavomira.petruskova@udzs-sk.sk

Oddelenie informatiky
Peter Asztalos
vedúci oddelenia
tel.: +421-2-208 56 807
e-mail: peter.asztalos@udzs-sk.sk


Právny odbor
JUDr. Lucia Pastiriková

riaditeľka 
tel.: +421-2-208 56 140 
e-mail: po@udzs-sk.sk

Odbor vnútornej kontroly
Ing. Viliam Pitron
riaditeľ
tel.: +421-2-208 56 130
e-mail: ovk@udzs-sk.sk

Odbor ľudských zdrojov 
Ing. Petra Nováková 
riaditeľka 
tel.: +421-2-208 56 120
e-mail: olz@udzs-sk.sk

 Zväčšiť mapu

 
 
 
Správca obsahu (ÚDZS) | Technický prevádzkovateľ | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2015 ÚDZS web@udzs-sk.sk