Metodika kalkulácie nákladov


Opravy Kalkulačnej príručky 2.1:


Kalkulačná metodika 2.1

Prílohy ku Kalkulačnej príručke 2.1 - č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6
Kalkulačná príručka 2.1
Zmenový dokument KP 2.0 - 2.1


Kalkulačná metodika 2.0

Kalkulačná príručka 2.0