Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Sankcie voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Aktuálny zoznam zmluvných vzťahov

Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov

Konzultanti úradu 

Vzor informovaného súhlasu


Oznámenie zdravotnej poisťovni o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu tlačivo, ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti oznamuje poskytnutie zdravotnej starostlivosti príslušnej zdravotnej poisťovni v dôsledku porušenia liečebného režimu, užitia návykovej látky, úrazu alebo iného poškodenia zdravia - MU 20/2005.