Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti


Vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti

Sankcie voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti

Kódy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov

Konzultanti úradu
 (pdf, 1,03 MB)

Vzor informovaného súhlasu


Metodické usmernenie, ktorým sa určuje vzor tlačív na oznamovanie poskytnutia zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu, alebo inej návykovej látky a na oznamovanie úrazov alebo iného poškodenia zdravia zdravotným poisťovniam - MU 6/2018 (pdf, 343 kB)

Tlačivá:

Oznámenie zdravotnej poisťovni o poskytnutí zdravotnej starostlivosti v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky (pdf, 365 kB)

Oznámenie zdravotnej poisťovni o úraze alebo inom poškodení zdravia (pdf, 279 kB)