Informácie o zákazkách

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - Rekonštrukcia budovy úradu, Ipeľská ul., Košice - stavebné práce

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku - Laboratórne vybavenie

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku - Zabezpečenie služieb stravovania formou stravovacích poukážok

Oznámenie o vyhlásení VO - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu  - Žilinský kraj

Oznámenie o vyhlásení VO - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu - Banskobystrický kraj

Oznámenie o vyhlásení VO - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu - Košický kraj

Výzva na predkladanie ponúk - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu - Prešovský kraj

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - Náplne do tlačiarní a kopírovacích strojov

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - Výpočtová technika a multifunkčné zariadenia

Výzva na predkladanie ponúk - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku - Upratovacie a čistiace služby

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - Zabezpečenie hlasových služieb

Oznámenie o vyhlásení VO - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy a prevoz mŕtvych do chladiacich zariadení - Bratislavský samosprávny kraj

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Nákup laboratórnych prístrojov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Nákup vyšetrovacích rukavíc

Informácia podľa § 41 ods. ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Oznámenie o zadávaní zákazky - Nábytok

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Preprava obhliadajúcich lekárov na miesto výkonu obhliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Nákup plynového chromatografu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nákup vyšetrovacích rukavíc

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup spotrebného zdravotného materiálu

Vyzva na predkladanie ponúk - Povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie motorových vozidiel úradu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nákup lab. prístrojov

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nákup vyšetrovacích rukavíc

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Súťažné podklady - Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Súťažné podklady - Odpad - FINAL

Oznámenie o zadávaní zákazky - Spotrebný materiál pre chromatografiu

Oznámenie o zadávaní zákazky - Dodávka technických a medicinálnych plynov

Oznámenie o zadávaní zákazky - Sťahovanie digestora a ventilátora

Oznámenie o zadávaní zákazky - Nákup zimných pneumatík a diskov

Oznámenie o zadávaní zákazky - Zabezpečenie spravodajského servisu

Oznámenie o zadávaní zákazky - Nákup vodného kúpeľa

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Zverejnenie oznámenia - Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia