Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2017

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.
 

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon
Skupina 1 2 3 4 5

ZP

Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

Choroby obehovej sústavy

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

Ostatné

Spolu

Január

24 14 48 619 1 682
25 9 346 2002 0 2357
27 0 0 36 0 36

Február

24 10 41 583 1 635
25 8 307 1819 0 2134
27 0 0 35 0 35

Marec

24 11 36 553 1 601
25 7 278 1820 0 2105
27 1 0 43 0 44

Apríl

24 9 51 518 1 579
25 4 260 1672 0 1936
27 1 0 46 0 47

Máj

24 11 69 531 1 612
25 3 265 1693 0 1961
27 2 0 40 0 42

Jún

24 17 73 544 1 635
25 3 295 1715 0 2013
27 2 0 41 0 43

Júl

24 22 69 554 1 646
25 12 364 2009 0 2385
27 2 0 42 0 44

August

24 24 71 595 2 692
25 16 370 2112 0 2498
27 1 1 45 0 47

September

24 22 58 598 1 679
25 12 346 2019 0 2377
27 0 2 49 0 51

Október

24 26 43 580 1 650
25 12 382 2128 0 2522
27 0 2 50 0 52

November

24 34 35 528 1 598
25 42 357 2052 0 2451
27 0 2 59 0 61

December

24 35 33 530 1 599
25 53 419 2067 0 2539
27 0 2 51 0 53

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP - Zdravotná poisťovňa (24 - Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 - Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 
2016
2015
2014


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009