Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2018

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.
 

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon
Skupina 1 2 3 4 5

ZP

Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

Choroby obehovej sústavy

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

Ostatné

Spolu

Január

24 28 26 513 1 568
25 43 300 1966 0 2309
27 0 2 47 0 49

Február

24 18 25 501 1 545
25 24 313 1980 0 2317
27 0 1 45 0 46

Marec

24 14 25 498 1 538
25 20 330 1960 0 2310
27 0 1 52 0 53

Apríl

24 15 22 502 1 540
25 19 365 1908 0 2292
27 0 1 45 0 46

Máj

24 15 18 523 0 556
25 20 366 1905 0 2291
27 0 0 46 0 46

Jún

24 18 19 542 0 579
25 19 411 1950 1 2381
27 0 0 46 0 46

Júl

24 17 19 508 0 544
25 19 373 1936 0 2328
27 0 0 37 0 37

August

24 22 19 581 0 622
25 21 388 2065 0 2474
27 0 0 39 0 39

September

24 17 16 574 2 609
25 17 360 2047 0 2424
27 0 0 38 0 38

Október

24 24 14 553 0 591
25 17 370 1959 0 2346
27 0 0 34 0 34

November

24 25 14 535 1 575
25 8 343 1855 0 2206
27 0 0 35 0 35

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP - Zdravotná poisťovňa (24 - Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 - Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 
2017
2016
2015
2014


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009