Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 2019

Podľa § 6 ods.1 písm. o) zákona č. 581/2004 Z. z. vedie zdravotná poisťovňa zoznam poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti.

Spôsob vedenia a nahlasovanie spresňuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR /MZ SR/ č. 412/2009 Z. z. v znení vyhlášky MZ SR č. 396/2013 Z. z., ktorá je účinná od 01.12.2013 a metodické usmernenie úradu č. 1/2013.
 

Vybrané choroby vyžadujúce plánovanú operáciu alebo invazívny výkon
Skupina 1 2 3 4 5

ZP

Choroby oka a jeho adnexov vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

Choroby obehovej sústavy

Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva vyžadujúce implantáciu zdravotníckej pomôcky

Ostatné

Spolu

Január

24 17 8 500 0 525
25 3 314 1710 0 2027
27 0 0 37 0 37

Február

24 12 13 493 0 518
25 1 309 1586 0 1896
27 0 0 39 0 39

Marec

24 9 17 461 0 487
25 1 317 1528 0 1846
27 0 0 35 0 35

Apríl

24 9 29 471 0 509
25 0 282 1678 0 1960
27 0 0 32 0 32

Máj

24 10 35 475 0 520
25 0 285 1599 0 1884
27 0 0 31 0 31

Jún

24 10 39 517 0 566
25 0 256 1759 0 2015
27 0 0 32 0 32

Júl

24 11 42 564 0 617
25 0 253 1734 0 1987
27 0 0 35 0 35

August

24 11 38 597 0 646
25 1 295 1919 0 2215
27 0 0 40 0 40

September

24 11 38 628 0 677
25 1 281 1794 0 2076
27 0 0 40 0 40

Október

24 12 37 566 0 615
25 1 303 2204 0 2508
27 0 0 56 0 56

November

24 11 43 473 0 527
25 0 358 2185 0 2543
27 0 0 62 0 62

 

Zdroj údajov: ÚDZS/OIS

Vysvetlivky: ZP - Zdravotná poisťovňa (24 - Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.; 25 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.; 27 - Union zdravotná poisťovňa, a. s.)


Informácia o počtoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti v roku 
2018   2017
2016   2015   2014


Súpis vybraných chorôb platný od 01.12.2013 podľa vyhlášky MZ SR č. 412 z roku 2009