Formuláre, tlačivá

Na korešpondenciu s úradom môžete použiť formuláre a vzory tlačív, ktoré sú zverejňované vo formátoch rtf, pdf, xls a xlsx; môžete si ich vyplniť, skontrolovať, vytlačiť a odoslať na úrad v listinnej podobe.

V ďalšej etape, pri prepojení na informačné systémy, sa budú dať formuláre priamo elektronicky posielať bez nutnosti papierového podania. Predpokladom tejto služby je zriadenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) odosielateľa.


formuláre, tlačivá

Zásady ochrany osobných údajov