Formuláre, tlačivá Formuláre, tlačivá

Na komunikáciu s úradom môžete použiť formuláre a vzory tlačív, je potrebné si ich vytlačiť, vyplniť, priložiť k nim kópie dokladov a odoslať na úrad v listinnej podobe.

Formuláre sú dostupné aj na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk

formuláre, tlačivá


Zásady ochrany osobných údajov