Formuláre, tlačivá

Na korešpondenciu s úradom môžete použiť formuláre a vzory tlačív, ktoré sú zverejňované vo formátoch rtf, pdf, xls a xlsx; môžete si ich vyplniť, skontrolovať, vytlačiť a odoslať na úrad v listinnej podobe.

V ďalšej etape, pri prepojení na informačné systémy, sa budú dať formuláre priamo elektronicky posielať bez nutnosti papierového podania. Predpokladom tejto služby je zriadenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) odosielateľa.

formuláre, tlačivá