Ekonomika úradu

2020 Rozpočet (návrh na roky 2020 - 2022) Za 1. polrok:
2019 Rozpočet (návrh na roky 2019 - 2021) Za 1. polrok:
Správa o hospodárení
2018

Rozpočet (návrh na roky 2018 - 2020)
Výročná správa o hospodárení
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení

2017

Rozpočet (návrh na roky 2017 - 2019)
Výročná správa o hospodárení
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení
2016 Rozpočet (návrh na roky 2016 - 2018)
Výročná správa o hospodárení
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení
 

2015

Rozpočet (návrh na roky 2015 - 2017)
Výročná správa o hospodárení
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení

2014

Rozpočet (návrh na roky 2014 - 2016)
Výročná správa o hospodárení
Správa audítora
Dodatok k správe audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení
2013

Rozpočet (návrh na roky 2013 - 2015)
Výročná správa o hospodárení 
Správa audítora

2012

Rozpočet (návrh na roky 2012 - 2014)
Výročná správa o hospodárení 

Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení
Správa audítora
2011

Rozpočet (návrh na roky 2011 - 2013)
Výročná správa o hospodárení
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení
Správa audítora

roky 2005 - 2010