Ekonomika úradu Ekonomika úradu

2020 Rozpočet (pdf, 624 kB) Za 1. polrok:
2019

Rozpočet (pdf, 584 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 391 kB)
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 840 kB)
2018

Rozpočet (pdf, 307 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 782 kB)
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 426 kB)

2017

Rozpočet (pdf, 300 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 24,6 MB)
Správa audítora

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 409 kB)
2016 Rozpočet (pdf, 225 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 504 kB)
Správa audítora (pdf, 1,86 kB)

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 365 kB)

2015

Rozpočet (pdf, 312 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 10,9 kB)
Správa audítora (pdf, 15,7 MB)

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 504 kB)

2014

Rozpočet (pdf, 316 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 391 kB)
Správa audítora (pdf, 730 kB)
Dodatok k správe audítora (pdf, 51,9 kB)

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 500 kB)
2013

Rozpočet (pdf, 183 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 556 kB)
Správa audítora (tif, 257 kB)

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 515 kB)
2012

Rozpočet (pdf, 131 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 315 kB)
Správa audítora (pdf, 439 kB)

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 840 kB)
Správa audítora (pdf, 70,4 kB)
2011

Rozpočet (pdf, 138 kB)
Výročná správa o hospodárení (pdf, 558 kB)
Správa audítora (pdf, 170 kB)

Za 1. polrok:
Správa o hospodárení (pdf, 166 kB)
Správa audítora (pdf, 14,9 kB)

roky 2005 - 2010