eDRG portál

eDRG portál je dostupný cez https://edrg.portaludzs.sk. Tento portál slúži na validáciu a zasielanie údajov do centra pre klasifikačný systém.

Pridanou hodnotou portálu je e-DRG grouper pre zaradenie jedného hospitalizačného prípadu.