Dokumenty

Základné sadzby pre rok 2017

Metodika konvergencie základnej sadzby

Definičná príručka 3.0 zo dňa 08.11.2016

Praktická príručka pre používanie pravidiel kódovania v systéme SK-DRG

Definičná príručka 2.1 zo dňa 14.10.2016

Základné sadzby pre rok 2016

Definičná príručka 2.0 zo dňa 19.12.2014

Katalóg prípadových paušálov 2.0

Usmernenie k používaniu zdravotných výkonov č. 1/2014
Dokument špecifikuje minimálne požiadavky pre možnosť vykazovania zdravotných výkonov „komplexnej neurologickej liečby pri akútnej cievnej mozgovej príhode“.

Usmernenie k používaniu zdravotných výkonov č. 2/2014 - REVÍZIA č. 1/2017
Dokument špecifikuje minimálne požiadavky pre možnosť vykazovania zdravotných výkonov „včasnej rehabilitačnej starostlivosti“:

  • komplexná rehabilitačná geriatrická liečba,
  • neurologicko-neurochirurgická včasná rehabilitácia,
  • viacodborová a iná včasná rehabilitácia.

Usmernenie k používaniu zdravotných výkonov č. 1/2013
Dokument špecifikuje podmienkya spôsob počítania bodov pre vykazovanie výkonov „komplexnej intenzívnej starostlivosti o dospelého a detského pacienta“.

Definičná príručka 1.0 zo dňa 26.03.2013

Katalóg prípadových paušálov 1.0

Pravidlá kódovania