Dokumenty pre SK-DRG systém 2019


Novelou zákona č. 581/2004 Z. z. s účinnosťou od 01.03.2019 sa v platných dokumentoch CKS mení § 20 ods. 2 písm. q) zákona č. 581/2004 Z. z.  na § 20 ods. 2 písm. n) zákona č. 581/2004 Z. z.


Definičná príručka pre rok 2019

Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (pdf)
Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019 (zip)

Pravidlá kódovania pre rok 2019