archív VO - roky 2013 - 2014

Výzva na predkladanie ponúk - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy na pracovisko úradu a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj

Oznámenie o vyhlásení VO na nadlimitnú zákazku - Upratovacie a čistiace služby

Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) - Zabezpečenie hlasových služieb

Oznámenie o vyhlásení VO - Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na výkon pitvy a prevoz mŕtvych do chladiacich zariadení - Bratislavský samosprávny kraj

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Nákup laboratórnych prístrojov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Nákup vyšetrovacích rukavíc

Informácia podľa § 41 ods. ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Oznámenie o zadávaní zákazky - Nábytok

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Preprava obhliadajúcich lekárov na miesto výkonu obhliadky mŕtveho v Bratislavskom kraji

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Nákup plynového chromatografu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nákup vyšetrovacích rukavíc

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup spotrebného zdravotného materiálu

Vyzva na predkladanie ponúk - Povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a úrazové poistenie motorových vozidiel úradu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nákup lab. prístrojov

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nákup vyšetrovacích rukavíc

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Nakladanie s nebezpečnými odpadmi

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Súťažné podklady - Preprava lekárov v Bratislavskom kraji

Súťažné podklady - Odpad - FINAL

Oznámenie o zadávaní zákazky - Spotrebný materiál pre chromatografiu

Oznámenie o zadávaní zákazky - Dodávka technických a medicinálnych plynov

Oznámenie o zadávaní zákazky - Sťahovanie digestora a ventilátora

Oznámenie o zadávaní zákazky - Nákup zimných pneumatík a diskov

Oznámenie o zadávaní zákazky - Zabezpečenie spravodajského servisu

Oznámenie o zadávaní zákazky - Nákup vodného kúpeľa

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Zverejnenie oznámenia - Zabezpečenie leteniek a služieb spojených s leteckou prepravou osôb do zahraničia

Výzva na predkladanie ponúk - Správa serverovne

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup náhradných dielov do PC/SVR

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Virtualizácia HW

Výzva na predkladanie ponúk - Správa a servis portálu

Výzva na predkladanie ponúk - eISDN

Výzva na predkladanie ponúk - Revízie elektrospotrebičov

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Nákup osobných automobilov

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup regálov

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup zimných a letných pneumatík

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Nákup laboratórnych prístrojov 

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - Nákup všeobecného spotrebného zdravotného materiálu

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nákup všeobecného spotrebného zdravotného materiálu 

Výzva na predkladanie ponúk - IPS

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - Dodávka zariadenia výpočtovej techniky

Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Kritériá - HW virtualizácia

Výzva na predkladanie ponúk - Webové rozhranie pre eDátový sklad - Úložisko

Informácia podľa § 41 ods. 1  ZoVO - Nákup plynového chromatografu a doplnenie GC zostavy do plynového chromatografu SHIMADZU GC 2014
Nákup kávovarov
Oznámenie o zadávaní zákazky: Migrácia a parametrizácia sieťových komponentov pre bezpečnosť údajov v IS ÚDZS
Oznámenie o zadávaní zákazky: Nákup technického prostriedku pre projekt DRG
Oznámenie o zadávaní zákazky: Dodanie - úprava interného webového rozhrania s prepojením na webové sídlo ÚDZS
Výzva na účasť v priamom rokovacom konaní AVP SOFTIP PROFIT
Informácia podľa § 41 ods. 1 ZoVO - otváranie ponúk - časť Ostatné - Nákup MFZ
Oznámenie o zadávaní zákazky - Konsolidačný SW
Oznámenie o zadávaní zákazky - Prenosné lokálne zálohovanie dát - pracovísk ÚDZS
Oznámenie o zadávaní zákazky - WiFi sieť ÚDZS, I. základná časť
Prieskum trhu č. 10/2013 - Imunohistochemické sety pre PA pracovisko ÚDZS, BA - Sasinkova