Archív verejného obstarávania

Informácie o zákazkách

Služby finančného manažéra
Príloha

Kancelárske potreby - dodávka  
Príloha

Preprava zosnulých - spádové územie Zlaté Moravce
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Telekomunikačné služby mobilného operátora pre úrad

Technické skúšky elektrických zariadení
Prílohy č. 1, č. 1a, č. 2, č. 3

Dodávka technických a medicinálnych  plynov
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 

Rekondičné pobyty - prieskum trhu
Príloha

Rezacie kotúče a sáčky do oscilačnej pílky
Prílohy č. 1č. 2

Dodávka letných a zimných pneumatík pre vozidlá úradu
Prílohy č. 1,  č. 2 

Preprava mŕtvych na pitvu - spádové územie Nové Zámky a Šaľa
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava mŕtvych na pitvu - spádové územie Senica
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava mŕtvych na pitvu - spádové územie Senec
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava mŕtvych na pitvu - spádové územie Zvolen
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Laboratórne stoličky
Prílohy č. 1, č. 2

Pitevné nástroje
Príloha

pH metre
Príloha

Imunohematologické testy
Prílohy č. 1, č. 2

Preprava zosnulých - spádové územie Nové Mesto n. Váhom
Prílohy

Dezinfekčné prostriedky pre SLaPA pracoviská úradu 

Servisné služby na motorové vozidlá - výzva na predkladanie ponúk
Príloha

Korigend výzvy na servisné služby na motorové vozidlá

Výber audítora na overovanie účtovnej závierky za rok 2011

Dodávka jednorázových ochranných pomôcok

Strážna služba budovy úradu v Košiciach

Tlačiarenské služby - výzva na predkladanie ponúk
Príloha

Vyšetrovacie rukavice pre SLaPA pracoviská úradu

Pracovná zdravotná služba pre zamestnancov úradu     

Osobný automobil VAN - výzva na predkladanie ponúk 

Výroba a dodávka pečiatok - prieskum trhu

Preprava zosnulých z miesta úmrtia na pitvu na území SR

Preprava zosnulých v spádovom území Zvolen
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3 

Tlačiarenské služby
Príloha

Pozáručný servis pre tlačiarne, kopírky a multifunkčné zariadenia značky HP, CANON

Preprava zosnulých v spádovom území Senica
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Preprava zosnulých na pitvu v okresoch Nové Zámky a Šaľa
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Tvorba a tlač propagačných materiálov pre vzdelávanie DRG - výzva
Prílohy č. 1, č. 2

Preprava zosnulých - spádová oblasť Senec - výzva
Prílohy č. 1, č. 2, č. 3

Zabezpečenie troch konferencií k DRG - výzva na predkladanie ponúk
Príloha

Archívne skrine pre SLaPA pracoviská úradu

Demineralizačný prístroj
Príloha

Zákazky s nízkou hodnotou - rok 2011, rok 2012, 1. a 2. štvrťrok 2013

Vestníky verejného obstarávania

Vestník 203/2012 Dodávka chemikálií a chemických výrobkov pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 199/2012 Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku úradu
Vestník 101/2012 Dodávka Imunochromatografických platničkových skríningových testov
Vestník 65/2012 Nákup softvéru a licencií Microsoftu
Vestník 65/2012 Dodávka technologických zariadení pre serverovňu
Vestník 44/2012 Dodávka multifunkčných zariadení a tlačiarní
Vestník 41/2012 Kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá
Vestník 222/2011 Zabezpečenie leteniek pre zamestnancov úradu
Vestník 217/2011 Dodávka liehu pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 209/2011 Stavebné úpravy SL pracoviska - Antolská, Bratislava
Vestník 206/2011 Dodávka ochranných pomôcok a pracovnej obuvi pre SLaPA 
Vestník 196/2011 Dodávka spektrofotometrov pre toxikologické laboratória
Vestník 192/2011 Poistenie vozidiel - zákonné a havarijné
Vestník 175/2011 Analýza a metodika modelu (systému) PCG 
Vestník 165/2011 Dodávka PC, príslušenstva, a zobrazovacej techniky
Vestník 161/2011 Chirurgické rukavice pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 129/2011 Dodávka antivírusovej ochrany
Vestník 128/2011 SILICAGEL pre SLaPA pracoviská úradu
Vestník 121/2011 Zabezpečenie stravovacích služieb
Vestník 32/2011 Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb
Vestník 26/2011 Kancelárske potreby, kancelársky papier, tlačivá